Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Θρησκευτικών, Φυσικής Αγωγής, Πολιτικής Παιδείας της Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Θρησκευτικών, Φυσικής Αγωγής, Πολιτικής Παιδείας της Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΓΕΛ

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών της Φυσικής Αγωγής της Πολιτικής Παιδείας της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

1. Θρησκευτικά (A’, Β΄ και Γ ’ τάξεις) Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 699/Β’/4-3-2020).

2. Φυσική Αγωγή (Α΄, Β΄ και Γ’ τάξεις) Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οι οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΦΕΚ 197/Β΄/23-1-2015.

Οι οδηγίες που δίνονται παραπάνω είναι ένα γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φυσική Αγωγή, δίνοντας αδρές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους/τις διδάσκοντες/ουσες να θέσουν στόχους, να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, που είναι αναγκαία για τους μαθητές και τις μαθήτριες και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους. Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών και των μαθητριών που  φοιτούν σ’ αυτή.

Σημαντικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη Φυσική Αγωγή όλων των βαθμίδων (ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων και υπάρχει στα σχολεία.

Τέλος, τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση των μέτρων και οδηγιών που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών στο σχολικό περιβάλλον.

3. Πολιτική Παιδεία (Α’ τάξη) Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 1. Πολιτική Παιδεία Α’ Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ, των Π. Μάραντου &

Κ. Θεριανού, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” – Βιβλίο μαθητή

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Περισσότερα στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να ενημερώνεσαι ΠΡΩΤΟΣ για όλα τα τελευταία ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ πάτησε εδώ.


Διαβάστε ακόμη στα "Σχολικά Νέα":