ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκινούν οι εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2020-2021

ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκινούν οι εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2020-2021 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021.

Οι εξετάσεις προγραμματίζονται για το τέλος Ιανουαρίου 2021, ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντατικοποιεί την αξιολόγηση των αιτήσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας που έχουν υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας της περιόδου 2020-2021 θα έχουν:

– όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη έως σήμερα υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και έχουν αποστείλει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ή

–  θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και θα αποστείλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών έως και την 30η Οκτωβρίου 2020 (απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής φακέλου δικαιολογητικών αποτελεί η σφραγίδα ταχυδρομείου ή το απόκομμα εταιρείας ταχυμεταφορών) ή

–  όσοι υποψήφιοι κατοχύρωσαν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

Αναλυτικότερα, κατά περίπτωση δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας της περιόδου 2020-2021 θα είναι :

 • Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και έχουν αποστείλει φάκελο με την εκτυπωμένη Αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι 30 Οκτωβρίου και οι οποίοι θα βλέπουν με τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://trainers.eoppep.gr/, το αποτέλεσμα ελέγου:
  «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας».
 • Οι υποψήφιοι, που, σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο , δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο (2) μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) ή που συμμετείχαν αρχικά επιτυχώς στο ένα μέρος και στη συνέχεια απέτυχαν στο άλλο και έχουν απωλέσει το δικαίωμα κατοχύρωσης και οι οποίοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά νέα Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και έχουν αποστείλει πλήρη φάκελο με την εκτυπωμένη Αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 30 Οκτωβρίου και το αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://trainers.eoppep.gr/ είναι:
  «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας».
 • Οι υποψήφιοι, που, σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, ήταν απόντες και στα δύο (2) μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό), έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά νέα Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, έχουν αποστείλει φάκελο με την εκτυπωμένη Αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μέχρι 30 Οκτωβρίου) και το αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας, για το οποίο ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/ είναι:
  «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας».
 • Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η εξεταστική περίοδο του 2018 πέτυχαν σε ένα από τα δύο (2) μέρη των εξετάσεων θα συμμετάσχουν μόνο κατά το μέρος στο οποίο δεν έχουν πετύχει.
 •  Οι υποψήφιοι, που, ενώ ήταν δικαιούχοι σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, δε δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες, τα σημεία διεξαγωγής των εξετάσεων (Εξεταστικά Κέντρα) και τις ειδικότερες λεπτομέρειες συμμετοχής στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπ ‘ όψιν και τους περιορισμούς που τίθενται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση των υποψηφίων αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., https://eoppep.gr/,  στις «Ανακοινώσεις», σταδιακά, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Για να ενημερώνεσαι ΠΡΩΤΟΣ για όλα τα τελευταία ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ πάτησε εδώ.


Διαβάστε ακόμη στα "Σχολικά Νέα":