Νέα, ψηφιακή εποχή για τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης, εύχρηστα εργαλεία για όλους

Νέα, ψηφιακή εποχή για τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης, εύχρηστα εργαλεία για όλους

Η υπηρεσία  Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία άλλαξε, παρέχοντας νέα, εύχρηστα εργαλεία αναζήτησης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, που πλέον θα μπορούν να πλοηγούνται στον ιστότοπο και να εντοπίζουν ευκολότερα το αντικείμενο αναζήτησής τους, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και φίλτρα.

Η πλατφόρμα e-books, η οποία ανήκει στην “οικογένεια” του “Φωτόδεντρου”, αποτελεί μια σύγχρονη on-line ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει  όλα τα σχολικά βιβλία για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. σε ψηφιακή μορφή, σχολικά βιβλία μαθητή σε μορφή iBook, σχολικά βιβλία για αμβλύωπες καθώς και πάνω από 160 διαδραστικά σχολικά βιβλία με εικονίδια, προσομοιώσεις, πειράματα κ.ά. Μπορείτε να τη βρείτε εδώ: http://ebooks.edu.gr/ebooks/

Μέσω της αναβαθμισμένης αναζήτησης, είτε μέσω μιας λέξης-κλειδί, είτε με τη χρήση φίλτρων  που αφορούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, την τάξη, τον τύπο βιβλίου, τη θεματολογία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν εύκολα και γρήγορα, με μερικά μόλις “κλικ”, άμεση πρόσβαση στην πληροφορία ή στην διαδραστική εμπειρία που παρέχει το «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων  Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Το νέο, προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης στα ψηφιακά Σχολικά Βιβλία και τα μαθήματα διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργικότητά τους και τα καθιστά ακόμη πιο χρήσιμα εργαλεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί προτεραιότητα, και η περαιτέρω καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας, και μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.»

Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ή Φωτόδεντρο e-books)

Η υπηρεσία  «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)  άλλαξε!

Απέκτησε νέο, προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης στα σχολικά βιβλία και τα μαθήματα!

Με ποικίλα φίλτρα, για να βρίσκετε εύκολα τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την τάξη,  τον τύπο βιβλίου, το γνωστικό αντικείμενο και άλλα.

Με νέα δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, ακόμη και μέσα στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων!

Αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο ψηφιακό αποθετήριο της «οικογένειας» Φωτόδεντρο,  το

«Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»!

Η νέα υπηρεσία περιλαμβάνει αφενός όλη τη λειτουργικότητα του προηγούμενου ιστοτόπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», διατηρώντας το οικείο σε όλους γραφικό περιβάλλον πλοήγησης με τις «μαργαρίτες» και αφετέρου, ένα προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης σχολικών βιβλίων και μαθημάτων με λέξεις-κλειδιά και ποικίλα φίλτρα (εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη, τύπος βιβλίου, θεματολογία/γνωστικό αντικείμενο).

Υποστηρίζει αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και μέσα στα σώματα κειμένων των σχολικών βιβλίων (pdf), με προβολή των κειμένων όπου εντοπίστηκαν.

Περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστή καρτέλα για κάθε σχολικό βιβλίο, με πλήρη τεκμηρίωση με μεταδεδομένα κάθε διαθέσιμης ψηφιακής μορφής (pdf, html, εμπλουτισμένης html, ibook και ψηφιακών μορφών για αμβλύωπες), καθώς και ξεχωριστή καρτέλα για κάθε «μάθημα», με στοιχεία περιγραφής/τεκμηρίωσης του μαθήματος και άμεση πρόσβαση σε  όλα τα σχολικά βιβλία του μαθήματος σε όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές μορφές τους.

Τι είναι το Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ή Φωτόδεντρο e-books);

Το Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ή Φωτόδεντρο e-books) στη διεύθυνση ebooks.edu.gr είναι ο επίσημος ψηφιακός χώρος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την διάθεση των ψηφιακών μορφών των σχολικών βιβλίων σε όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες και κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόκειται για μια σύγχρονη online ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία περιέχει όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) σε διάφορες ψηφιακές μορφές.

Εδώ θα βρείτε:

 • Όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ σε ψηφιακή μορφή pdf.
 • Σχολικά «βιβλία μαθητή» σε ανοιχτή, ψηφιακή μορφή html
 • Πάνω από 160 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: βιβλία σε html ή pdf μορφή, εμπλουτισμένα με ψηφιακά  διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.

Αναζητείστε μέσα στις σελίδες των εμπλουτισμένων βιβλίων τα ενεργά εικονίδια που οδηγούν και ανοίγουν απ’ ευθείας προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις, κ.ά.  μέσα από τα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο».

 • Σχολικά βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές/τριες.
 • Σχολικά Βιβλία μαθητή σε μορφή iBook.

Επίσης, θα βρείτε:

 • Όλα τα μαθήματα για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Μαζί με τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του,  θα βρείτε το σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή Α.Π.Σ.) και συγκεντρωμένα τα βιβλία του μαθήματος.

 • Τα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)).
 • Οδηγούς ή άλλα εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Φωτόδεντρο e-books) παρέχει δύο βασικούς τρόπους για να πλοηγηθείτε, να αναζητήσετε και να βρείτε τα σχολικά βιβλία:

 • Πλοήγηση με τις «μαργαρίτες»

Εύκολος τρόπος πλοήγησης στα σχολικά βιβλία με βάση την τάξη ή το μάθημα.

 • Επιλέξτε τη «μαργαρίτα» της τάξης σας και βρείτε στα «φύλλα» της όλα τα σχολικά βιβλία της συγκεκριμένης τάξης σε διάφορες ψηφιακές μορφές ή άλλο σχετικό υλικό.
 • Επιλέξτε ένα μάθημα, μεταβείτε στη «μαργαρίτα» του μαθήματος και βρείτε στα «φύλλα» της όλα τα σχολικά βιβλία του μαθήματος σε διάφορες ψηφιακές μορφές ή άλλο σχετικό υλικό.
 • Επιλέξτε τη «μαργαρίτα» με όλο το υλικό και βρείτε στα «φύλλα» της όλα τα σχολικά βιβλία σε διάφορες ψηφιακές μορφές ή άλλο διαθέσιμο ψηφιακό υλικό.
 • Προηγμένο περιβάλλον αναζήτησης

Ολοκληρωμένο περιβάλλον «ψηφιακού αποθετηρίου» που παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στα σχολικά βιβλία και στα μαθήματα, με ποικίλους τρόπους:

 • αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, με λέξεις κλειδιά. Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης και μέσα στα κείμενα των σχολικών βιβλίων.
 • πλοήγηση με φίλτρα όπως:
  • την εκπαιδευτική βαθμίδα
  • την τάξη
  • το κοινό όπου απευθύνεται (βιβλία μαθητών ή εκπαιδευτικών)
  • τον τύπο του βιβλίου
  • το γνωστικό αντικείμενο που αφορά

—————–

Το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (Photodentro ebooks) αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  (Διεύθυνση Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού) στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετήριου Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Αποτελεί αναβάθμιση του αντίστοιχου ιστοτόπου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 
«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο Ι) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για να ενημερώνεσαι ΠΡΩΤΟΣ για όλα τα τελευταία ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ πάτησε εδώ.


Διαβάστε ακόμη στα "Σχολικά Νέα":