Εγκύκλιος στα Σχολεία: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξηγούν στους γονείς-«αρνητές» μαθητών την αναγκαιότητα χρήσης μάσκας

Εγκύκλιος στα Σχολεία: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξηγούν στους γονείς-«αρνητές» μαθητών την αναγκαιότητα χρήσης μάσκας

Πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου για απουσίες στους μαθητές που δε φορούν μάσκα, απομόνωσή τους σε ειδικό χώρο και ενημέρωση των γονέων για την αναγκαιότητα της χρήσης της, ζητάει εκ νέου το υπουργείο με διευκρινιστική εγκύκλιο.

Το υπουργείο Παιδείας επαναλαμβάνει ότι οι μαθητές που προσέρχονται στα σχολεία χωρίς μάσκες πρέπει να λαμβάνουν απουσία, αλλά και να παραμένουν σε ειδικό χώρο ώσπου να τους παραλάβουν οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται απο τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα χρήσης μάσκας.

Σε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε χτες, μετά το άνοιγμα των σχολείων και τα περιστατικά ανυπακοής που διαπιστώθηκαν, ο προϊστάμενος σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.Κων.Τσαχαλάς, επισημαίνει εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθούν να ενημερώσουν τους γονείς, αλλά και να εκπαιδευσουν τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού στη ρήση της μάσκας.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος:

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 118259/ΓΔ4/09-09-20 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-20 ΚΥΑ (Β΄ 3780), παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2 όπου ορίζεται:

«Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.» Επιπλέον θα πρέπει ληφθεί υπόψη η παρ. 1 του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ όπου ορίζεται ότ: «…..Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας……»

Για να ενημερώνεσαι ΠΡΩΤΟΣ για όλα τα τελευταία ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ πάτησε εδώ.


Διαβάστε ακόμη στα "Σχολικά Νέα":